Fred Kremer

Met 38 jaar operationele en managementervaring in ziekenhuizen, van drempel tot drempel, en ervaring in de welzijnssector als toezichthouder beschikt Fred over een brede management en bestuurlijke ervaring in deze velden.

Leidraad voor Fred is professioneel met professionals in cure en care. Begrip voor de dagelijkse verwarring die organisaties ervaren maar zonder schroom om scherpte in het advies aan te brengen aan professionals en management